Terapeutiske stil

Min terapeutiske stil

Mit udgangspunkt er at få skabt et rum, der er trygt og dynamisk, og hvor samtalen frit kan udfolde sig. Jeg ønsker, at samtalen skal bære præg af nærvær, engagement og professionalisme. Min rolle er at igangsætte en udviklingsproces.

Det er vigtigt for mig, at der tages udgangspunkt i det enkelte menneskes situation og oplevelse, og derfor bliver alle mine samtaleforløb forskellige.

Det kan, afhængig af situationen, være relevant at tale om dine fortidige oplevelser, din nuværende situation eller fremtidige ønsker for livet. Men vi vil altid begynde der, hvor det synes aktuelt for dig. Det handler om, at skabe en atmosfære af nysgerrighed omkring det uigennemsigtige i menneskets tanker, følelser og motiver, At finde alternative og måske endda modstridende forståelser af den situation, det drejer sig om.

Min primære terapiform er baseret på den systemiske tankegang, men jeg inddrager ofte elementer af kognitiv terapi, den eksistientielle tilgang, samt hypnose, afspænding og visualisering, hvor det synes relevant.

Den systemiske tænkning tager udgangspunkt i de relationer og sammenhænge mennesker befinder sig i, og i den dynamik, der opstår, når mennesker er sammen. Den systemiske tilgang er ressourceorienteret med fokus på den bedste praksis, på det der lykkes og på ønsker for fremtiden. Det enkelte menneske har sin helt egen unikke fortælling og forståelse af verden. Så den objektive sandhed findes ikke.

Der er i mine konsultationer plads til både sorg og glæde og- ikke mindst - humor.

Jeg lægger vægt på at holde mig opkvalificeret, så jeg deltager løbende i faglige kurser og modtager selv supervision.

Jeg har naturligvis tavshedspligt.