Velkommen til min hjemmeside


Jeg hedder Helle Leere, er autoriseret psykolog og har haft fuldtids-privatpraksis siden 2007. Jeg er efteruddannet i systemisk, strukturel familieterapi, samt klinisk hypnose. Jeg har taget flere årskurser omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi ved psykolog Susan Hart, både med henblik på Psykoterapi, men også Socialpsykologiske børneundersøgelser. Jeg har desuden deltaget i en række kurser omkring legeterapi hos psykolog Jytte Mielcke. Min nysgerrig vender nu i retning af den Eksistentielle terapi og  ældreområdet, herunder demens.

Jeg har bred erfaring med psykologiske opgaver omhandlende børn, unge, voksne og familier.

Jeg har i en årrække arbejdet på et Familiecenter med terapeutiske samtaler, ved Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning, samt Taleinstituttet med undersøgelser, vurderinger, råd og vejledning til såvel forældre som det pædagogiske personale. Jeg har lavet undervisningsforløb i grupper for forældre til børn, der stammer.

Jeg har undervist bl.a. dagplejere i Ålborg Kommune i udviklingspsykologi med fokus på småbørnene, men også den omsorgsgivende voksne. Afholdt kurser løbende over flere år for omsorgsgivere omkring følelsesmæssig udvikling, social kompetence, ressourcesyn, konflikthåndtering, forældresamarbejde, de 9 intelligenser  m.v.

Jeg arbejder med anbragte børn og unge i plejefamilier og på opholdsteder, børn og unge med tidlige følelsesmæssige skader, og/eller en ADHD-problematik. Jeg superviserer og underviser plejeforældre og kan have terapeutiske samtaler med de unge eller tage del i udarbejdningen af behandlingsrapporter.